Pályázat

A Széchenyi 2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott:

"Napelem rendszer beszerzése a Boss Clinic Health Group Kft-nél."
(9400 Sopron, István bíró utca 2250)

című
GINOP-4.1.3-19-2020-01807 jelű pályázat
a
Támogató

döntése alapján,
2 800 000,- Ft
összegű támogatást nyert el!

Támogatás mértéke: 100%
Projekt tényleges befejezése: 2021.04.03.
 

 

             

 

Projekt bemutatása: A Boss Clinic Health Group Kft. 2 800 000,- forint összegű vissza nem térítendő támogatást nyert el a „Napelem rendszer beszerzése a Boss Clinic Health Group Kft-nél." című – Gazdaságfejlesztési Operatív Program mikro-, kis- és középvállalkozások számára kiírt pályázat keretében. A 2 800 000 forintos összköltségvetésű beruházásból napelem rendszer telepítése valósult meg.

 

A projektet 2021.02.05-én indított kivitelezési szerződés megkötésével megkezdtük.

 

A fejlesztés célja volt, hogy a fejlesztésben részt vevő épület (9400 Sopron, Istvánbíró utca2 HRSZ:2250) elektromos energia ellátásának kiváltása napelemes rendszerrel, amely lényeges költségmegtakarítást eredményezett korszerű, környezetkímélő működés mellett.
Az említett helyszínen összesen 15 kWp teljesítményű napelem rendszer került felszerelésre.

 

Vállalkozásunk a pályázati felhívásban meghatározott tartalmi elemeknek eleget tett. Beszerezte majd üzembe helyezte a pályázatban megjelölt napelem rendszert.

 

A projekt keretében beszerzett napelem rendszer beüzemelésére 2021.04.03-án került sor. Ez idő alatt a vállalkozásnak biztosítania kellett az üzemszerű működés műszaki, technikai, hatósági feltételeit.

 

Vállalkozásunk számára kiemelt jelentőségű, hogy a fejlesztési projektjei során hosszú távon fenntartható, környezetbarát beruházásokat valósítson meg, szem előtt tartva a megújuló energiák fokozott használatát.
E célokkal összhangban jelentős villamos energia megtakarítást eredményező napelemes rendszer ki építését valósítottuk meg.

 

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam a Boss Clinic Health Group Kft-nél beruházásához nyújtott támogatásának összege: 2.800.000, - Ft

 

http://www.szechenyi2020.hu/